1632337110122_iStock-1129110491-me.jpg

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sosiaalisen markkinoinnin ammattilaiset apunasi

Kestävä kilpailukyky edellyttää uudenlaista osaamista. Vastuullisen toiminnan rinnalle tarvitaan kykyä  osallistua yhteiskunnallisesti merkityksellisten muutosten toteuttamiseen. 


Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mahdollisuuksia. Ratkaisumme perustuvat tutkimukseen ja laaja-alaiseen käytännön kokemukseen. Asiakkaitamme yhdistää aito pyrkimys kestävien ratkaisujen toteuttamiseen.

Työmme numeroina

Vai­kut­ta­vuus­työm­me nu­me­roi­den valossa.

Vai­kut­ta­vuus­han­ket­ta

Vai­kut­ta­vuuss­par­raus­ta

Vai­kut­ta­vuus­kou­lu­tus­ta ja pu­heen­vuo­roa

1632337279970_iStock-1186953779-me.jpg

Asiantuntijoitamme yhdistää 

uteliaisuus, rohkeus ja pyrkimys 

totuuteen.

Työskentelemme tutkimuksen ja käytännön 

rajapinnassa. Laaja-alainen kokemuksemme 

tukee uuden tiedon hyödyntämistä vastuullisten 

ja vaikuttavien ratkaisujen toteuttamisessa. 


Meillä on kykyä, näkemystä ja kokemusta 

edel­lä­kä­vi­jä­rat­kai­su­jen toteuttamisesta.

1625995312910_iStock-622324734-me.jpg

Ko­ke­muk­sem­me

Lapsiperheiden tukeminen

Ikääntyvien toimintakyvyn tukeminen

Työllisyyden edistäminen

Työllisyyden ekosysteemit ja niiden johtaminen

Eriarvoisuuden ehkäisy

Yrittäjien jaksaminen ja hyvinvointi

Maahanmuuttajien kotoutuminen

Kulttuuripalvelujen vaikuttavuus

Onnettomuuksien ehkäisy

Tapaturmien ehkäisy

Päihteidenkäytön ehkäisy

Tiedepääoman vahvistaminen

In­no­vaa­tio­eko­sys­tee­mien kehittäminen

Digiloikan vauhdittaminen

Muutosjohtaminen

Ennakointitiedolla johtaminen

Työhyvinvointi ja palautuminen

Vastuullisuuden kehittäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Vai­kut­ta­vuusin­ves­toi­mi­nen (SIB)

Sosiaalinen markkinointi

Mainekuvan kehittäminen

Vai­kut­ta­vuus­läh­töi­nen strategiatyö

Vaikuttavuuden mallintaminen ja arviointi

Leadcons Oy

Y-tunnus 1023118-7

CEO Jonna Heliskoski

jonna.heliskoski@leadcons.fi

+358 40 165 8585

© Leadcons Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.